#1 pasirinkimas Lietuvoje

Alimentų priteisimas ir skaičiuoklė

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

Alimentų (išlaikymo) priteisimo klausimas dažniausiai yra išsprendžiamas dar skyrybų metu. Teismui pateikiamame dokumente dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra nurodoma ir norima prisiteisti alimentų suma. Tačiau vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimas galimas ir tuomet, jei sutuoktiniai yra išsiskyrę ar nebuvo susituokę. Jeigu sutuoktiniai sutaria dėl alimentų dydžio, mes padedame parengti bendrą susitarimą, kuris yra siunčiamas į teismą patvirtinimui. Vis dėlto, jeigu yra nuspręsta išsiskirti, visuomet geriausia iš anksto susitarti ir dėl priteisiamos alimentų (išlaikymo) sumos.
Kaip rodo praktika, sutuoktiniai dažniausiai nesutaria dėl mokamų alimentų dydžio. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad vaiko išlaikymo dydis turi būti proporcingas tėvų turtinei padėčiai ir vaiko poreikiams. Todėl alimentų priteisimo dydis priklauso nuo tėvų gaunamų pajamų, turimo turto, sveikatos, išlaikomų kitų nepilnamečių vaikų skaičiaus ir kt.

Įprastai nustatant galimą alimentų dydį, yra vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo rekomendacija, jog minimalus išlaikymo (alimentų) dydis vienam vaikui iš abiejų tėvų turėtų būti ne mažesnis kaip minimali mėnesinė alga. Kas reiškia, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. tai būtų 468 Eur arba po 234 Eur už kiekvieną vaiką. Bet būtina pažymėti, kad jeigu vaiko tėvas gauna didesnes pajamas arba vaikui yra būtinos dėl jo sveikatos tam tikros papildomos išlaidos, ši suma gali būti ir didesnė.

Savo praktikoje mes naudojame inovatyvią alimentų skaičiuoklę, kuri padeda tiksliai apskaičiuoti, kokios alimentų (išlaikymo) sumos galima tikėtis ir prašyti teismo patvirtinti.

Kokia galima alimentų (išlaikymo) suma?

Jeigu teismas Jums jau yra priteisęs vaiko išlaikymą (alimentus), tačiau nepilnamečio vaiko tėvas Jų nemoka, būtinai kreipkitės į mus. Mes padėsime kreiptis tiesiogiai į teismą dėl skolos už nesumokėtą vaiko išlaikymą. Teismas priteisia alimentų sumą atgaline data už paskutinius 3 metus.

Ką daryti, jeigu vaiko tėvas, kuriam yra priteisti alimentai, jų nemoka?

Norint pateikti ieškinį dėl alimentų priteisimo, mums reikės iš Jūsų gauti šiuos dokumentus: asmens tapatybės dokumentas, vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko ir vieno iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, deklaruotą gyvenamąją vietą, pažyma iš mokyklos ar darželio, kurį lanko vaikas (jei lanko); pažymos iš būrelių, kuriuos lanko vaikas (jei lanko); jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su Jumis - reikės pažymos apie Jums nuosavybės teise turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, mokamą darbo užmokestį bei kitas išmokas.

Kokių reikia dokumentų dėl alimentų (išlaikymo) priteisimo?

Jeigu dėl vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimo ar išlaikymo padidinimo susitarti taikiai nepavyksta, tokiu atveju tektų kreiptis į teismą. Prieš kreipimąsi į teismą ir ieškinio parengimą taip pat yra būtina inicijuoti mediacijos procesą. Jei per 15 darbo dienų nepavyks susitarti dėl mediacijos proceso vykdymo su nepilnamečio vaiko tėvu, padėsime parengti ieškinį. Galiausiai teismui patenkinus ieškinį, teismas priims sprendimą, kuriuo vaiko tėvas arba mama bus įpareigotas mokėti nustatyto dydžio vaiko išlaikymą. Svarbu tai, kad nepilnamečio vaiko išlaikymas yra mokamas nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos (nuo kreipimosi į teismą dienos).

Taip pat reikia nepamiršti, kad Lietuvos civilinio kodekso numato, jog teismas gali priteisti alimentus (išlaikymą) ir pilnamečiui vaikui, jei jis yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų.

Turite klausimų ar reikia pagalbos? Kreipkitės!