#1 pasirinkimas Lietuvoje

Kokį turtą būtina pasidalinti santuokos nutraukimo metu?

Santuokos nutraukimo metu būtina pasidalinti visą turtą, įgytą po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, t.y.:

· Nekilnojamąjį turtą
· Kilnojamąjį turtą (ir transporto priemones)
· Akcijas, vertybinius popierius
· Visas pinigines lėšas - banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, faktiškai valdomas pinigines lėšas, sukauptas lėšas (pensijų kaupimo, bet kokios rūšies draudimo ir (ar) kt. fonduose, indėliai ir kt.), taip pat gautinas pinigines lėšas
· Turtines teises
· Namų apyvokos daiktus
· Kitą turtą, pavyzdžiui, ūkininko ūkį.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip yra geriausia pasidalinti santuokos metu įgytą turtą?
Yra trys būdai, kaip galima pasidalinti santuokos metu įgytą turtą:

1. Dalintis tam tikromis dalimis – pagal bendrą taisyklę, turtas turėtų būti dalijamas lygiomis dalimis, tačiau įstatymas nedraudžia pasidalinti turtą ir kitomis dalimis (pvz. 2/5 dalys turto lieka vienam sutuoktiniui ir 3/5 dalys lieka kitam sutuoktiniui).

2. Turtas gali likti tik vienam iš sutuoktinių, o kitas gali pareikalauti jam priklausančios kompensacijos (pavyzdžiui, pusę to turto vertės).

3. Turtas gali likti vienam iš sutuoktinių, o kitas gali nereikalauti kompensacijos.
Santuokos metu įgijome bendro turto, kam jis atiteks po skyrybų?
Pagal bendrą taisyklę, santuokos metu įgytas turtas yra dalijamas lygiomis dalimis,  t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau tam tikrais atvejais nuo šios taisyklės galima nukrypti. Sutuoktiniai dalindamiesi turtą turi teisę jį palikti vienam iš sutuoktinių, o kitam išmokėti kompensaciją arba pasidalinti turtą kitomis dalimis.
Santuokos metu įgijau dovanoto / paveldėto turto, ar jis bus dalinamas?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, kuris sutuoktiniui buvo dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei. Tad turtas, kuris buvo paveldėtas ar dovanotas net ir santuokos metu, santuokos nutraukimo byloje nebus dalinamas.
Ar gali sutuoktinis pretenduoti į mano iki santuokos įgytą turtą?
Pagal bendrą taisyklę, sutuoktinių iki santuokos įgytas turtas yra jų asmeninė nuosavybė ir santuokos nutraukimo metu nėra dalinamas. Tačiau yra šios taisyklės išimčių. Lietuvos teismų praktika numato, kad turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali tam tikrais atvejais būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe. Tam reikia nustatyti šias tris sąlygas:

1. Turtas turi būti iš esmės pagerintas (atliktas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita);
2. Turtas iš esmės pagerintas turi būti santuokos metu;
3. Turtas iš esmės turi būti pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu.

Nustačius šių trijų sąlygų visumą, išskirtiniais atvejais sutuoktinis galėtų pretenduoti ir į iki santuokos sudarymo kito sutuoktinio įgytą turtą.

Ar galiu gauti kompensaciją už sutuoktiniui atitenkantį mūsų bendrą namą?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtina sutuoktinių bendro turto lygių dalių principą, kuris reiškia, kad turtas sutuoktiniams padalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau šis principas nėra absoliutus ir nuo jo galima nukrypti. Nusprendę nukrypti nuo šio principo ir turtą (pavyzdžiui, bednrą namą) padalinti ne lygiomis dalimis, o kad jis atitektų tik vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis turi teisę į kompensaciją.
Kam priklausys automobiliai po santuokos nutraukimo?
Automobiliai, įgyti santuokos metu taip pat yra bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kurio iš sutuoktinio vardu yra registruoti, todėl santuokos nutraukimo byloje sutuoktiniai gali savo nuožiūra nuspręsti dėl jų likimo. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis nėra dalus daiktas, jis negali būti dalinamas tam tikromis dalimis, todėl turi likti vienam iš sutuoktinių.
Ar santuokos nutraukimo proceso metu įgytas turtas yra bendras?
Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos sutuoktiniams nėra taikomas įstatymo nustatytas turto režimas, t.y. įgytas turtas nelaikomas bendrąja jungtine nuosavybe.
Santuokos metu investavau asmeninių lėšų į vyro asmeninį turtą igytą iki santuokos, ko galiu iš jo prašyti skyrybų metu?
Iki santuokos įgytas turtą yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, tačiau ši nuostata nėra absoliuti. Jeigu į asmeninį turtą yra investuojamos kito sutuoktinio asmeninės lėšos, galima formuoti tokius reikalavimus:

1. Jeigu turtas buvo iš esmės pagerintas, galima prašyti, kad asmeninis turtas, įgytas iki santuokos, būtų pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe, arba

2. Už atliktus turto pagerinimus galima prašyti kompensacijos.

Reikia nepamiršti, kad santuokos metu įgytos lėšos yra bendroji jungtinė nuosavybė, todėl reikia įvertinti, ar investuotos lėšos tikrai yra asmeninė nuosavybė.

Kas nutiks su mano santaupomis banko sąskaitoje skyrybų metu?
Santuokos metu sukauptos santaupos taip pat laikoma bendrąja jungtine nuosavybe, todėl santuokos nutraukimo metu jas galima pasidalinti. Vis dėlto sutuoktiniai dažniausiai yra linkę pasilikti prie tų lėšų, kurios yra pas kiekvieną atskirai sąskaitose, t.y. tų lėšų nedalina.
Kaip yra geriausia pasidalinti santuokos metu įgytą turtą?
Yra trys būdai, kaip galima pasidalinti santuokos metu įgytą turtą:

1. Dalintis tam tikromis dalimis – pagal bendrą taisyklę, turtas turėtų būti dalijamas lygiomis dalimis, tačiau įstatymas nedraudžia pasidalinti turtą ir kitomis dalimis (pvz. 2/5 dalys turto lieka vienam sutuoktiniui ir 3/5 dalys lieka kitam sutuoktiniui).

2. Turtas gali likti tik vienam iš sutuoktinių, o kitas gali pareikalauti jam priklausančios kompensacijos (pavyzdžiui, pusę to turto vertės).

3. Turtas gali likti vienam iš sutuoktinių, o kitas gali nereikalauti kompensacijos.
Santuokos metu įgijome bendro turto, kam jis atiteks po skyrybų?
Pagal bendrą taisyklę, santuokos metu įgytas turtas yra dalijamas lygiomis dalimis,  t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau tam tikrais atvejais nuo šios taisyklės galima nukrypti. Sutuoktiniai dalindamiesi turtą turi teisę jį palikti vienam iš sutuoktinių, o kitam išmokėti kompensaciją arba pasidalinti turtą kitomis dalimis.
Santuokos metu įgijau dovanoto / paveldėto turto, ar jis bus dalinamas?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, kuris sutuoktiniui buvo dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei. Tad turtas, kuris buvo paveldėtas ar dovanotas net ir santuokos metu, santuokos nutraukimo byloje nebus dalinamas.
Ar gali sutuoktinis pretenduoti į mano iki santuokos įgytą turtą?
Pagal bendrą taisyklę, sutuoktinių iki santuokos įgytas turtas yra jų asmeninė nuosavybė ir santuokos nutraukimo metu nėra dalinamas. Tačiau yra šios taisyklės išimčių. Lietuvos teismų praktika numato, kad turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali tam tikrais atvejais būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe. Tam reikia nustatyti šias tris sąlygas:

1. Turtas turi būti iš esmės pagerintas (atliktas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita);
2. Turtas iš esmės pagerintas turi būti santuokos metu;
3. Turtas iš esmės turi būti pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu.

Nustačius šių trijų sąlygų visumą, išskirtiniais atvejais sutuoktinis galėtų pretenduoti ir į iki santuokos sudarymo kito sutuoktinio įgytą turtą.

Ar galiu gauti kompensaciją už sutuoktiniui atitenkantį mūsų bendrą namą?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtina sutuoktinių bendro turto lygių dalių principą, kuris reiškia, kad turtas sutuoktiniams padalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau šis principas nėra absoliutus ir nuo jo galima nukrypti. Nusprendę nukrypti nuo šio principo ir turtą (pavyzdžiui, bednrą namą) padalinti ne lygiomis dalimis, o kad jis atitektų tik vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis turi teisę į kompensaciją.
Kam priklausys automobiliai po santuokos nutraukimo?
Automobiliai, įgyti santuokos metu taip pat yra bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kurio iš sutuoktinio vardu yra registruoti, todėl santuokos nutraukimo byloje sutuoktiniai gali savo nuožiūra nuspręsti dėl jų likimo. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis nėra dalus daiktas, jis negali būti dalinamas tam tikromis dalimis, todėl turi likti vienam iš sutuoktinių.
Ar santuokos nutraukimo proceso metu įgytas turtas yra bendras?
Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos sutuoktiniams nėra taikomas įstatymo nustatytas turto režimas, t.y. įgytas turtas nelaikomas bendrąja jungtine nuosavybe.
Santuokos metu investavau asmeninių lėšų į vyro asmeninį turtą igytą iki santuokos, ko galiu iš jo prašyti skyrybų metu?
Iki santuokos įgytas turtą yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, tačiau ši nuostata nėra absoliuti. Jeigu į asmeninį turtą yra investuojamos kito sutuoktinio asmeninės lėšos, galima formuoti tokius reikalavimus:

1. Jeigu turtas buvo iš esmės pagerintas, galima prašyti, kad asmeninis turtas, įgytas iki santuokos, būtų pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe, arba

2. Už atliktus turto pagerinimus galima prašyti kompensacijos.

Reikia nepamiršti, kad santuokos metu įgytos lėšos yra bendroji jungtinė nuosavybė, todėl reikia įvertinti, ar investuotos lėšos tikrai yra asmeninė nuosavybė.

Kas nutiks su mano santaupomis banko sąskaitoje skyrybų metu?
Santuokos metu sukauptos santaupos taip pat laikoma bendrąja jungtine nuosavybe, todėl santuokos nutraukimo metu jas galima pasidalinti. Vis dėlto sutuoktiniai dažniausiai yra linkę pasilikti prie tų lėšų, kurios yra pas kiekvieną atskirai sąskaitose, t.y. tų lėšų nedalina.

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu - palyginimas

Dažnai siūlomos tarpininkavimo paslaugos, tad dokumentus Jums ruoš visai kiti teisininkai
Jokių tarpininkų, viskuo rūpinsis mūsų komanda (neteikiame tarpininkavimo paslaugų ir neperduodame klientų kitiems teisininkams)
Teks daug ką padaryti patiems
Dokumentai ruošiami rankiniu būdu, todėl dažnai gali pasitaikyti klaidų ir užtrukti ženkliai ilgiau
Reikia patiems bendrauti su Jūsų bylą nagrinėjančiu teismu
Dokumentus teismui gali reikėti pateikti patiems siunčiant registruotu paštu, dėl ko pailgėja procesas
Dokumentus reikės spausdintis, susitikti su sutuoktiniu ir pasirašyti fiziniais parašais
Visas reikalingas teismui pateikti pažymas gali tekti susirinkti patiems arba susimokėti papildomai
Viską padarysime už Jus
Interneto svetainėje nurodyta daug kartų mažesnė kaina nei yra pasiūloma pokalbio metu
Sutaupysite laiko, nes Jums nereikės niekur vykti, o visas procesas vyks sklandžiai ir be Jūsų pastangų
Kainos nėra fiksuotos, dažnai proceso eigoje atsiranda paslėptų mokesčių

Kiti paslaugų teikėjai

Dokumentai ruošiami su naujausių technologijų pagalba, išvengiant žmogiškų klaidų
Aktyviai bendraujame su teismu, domimės Jūsų byla, informuojame apie priimtą teismo sprendimą
Pateikiame dokumentus teismui el. būdu, todėl jie yra išnagrinėjami daug greičiau

Santuokos nutraukimas ginčo tvarka

Visi dokumentai pasirašomi per elektroninę sistemą (nebūtina turėti mobilaus el. parašo)
Surenkame už Jus visas reikalingas teismui pateikti pažymas (Regitros, Nekilnojamojo turto, t.t.)
Neribotos, nemokamos konsultacijos viso proceso metu
Viena kaina, viskas įskaičiuota - 314 Eur, JOKIŲ paslėptų mokesčių
Abu sutuoktiniai samdosi teisininkus, kurie parengia ieškinį dėl santuokos nutraukimo, vyksta bylinėjimasis
Būtinas mediacijos procesas, kuris kainuoja papildomai laiko ir kaštų
Bylinėjimosi išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jei yra įrodoma kito sutuoktinio kaltė, tai pasitaiko itin retai
Vienas sutuoktinis vidutiniškai patiria po 1-1,5 tūkst. Eur išlaidų
Įprastai, procesas trunka apie 1 metus laiko, patiriamas nereikalingas stresas
Ieškinio parengimas ir atstovavimas teisme kainuoja nuo 500 Eur

Turite klausimų ? Kreipkitės!
+370 62 312 563