#1 pasirinkimas Lietuvoje

Skyrybos bendru sutarimu

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu yra pats paprasčiausias ir pigiausias būdas pabaigti santuoką. Jei nuo Jūsų santuokos yra praėję daugiau kaip 1 metai, Jums su sutuoktiniu pavyksta taikiai susitarti dėl bendro turto ir skolų padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (su kuo gyvens vaikas) ir išlaikymo vaikui (alimentų) sumos, galite nutraukti santuoką bendru sutarimu.

Žinoma, jei šiuo metu dar kyla daug neaiškumų dėl turto ir skolų dalybų – mes esame tam, kad atsakytume į visus Jūsų klausimus nemokamai. Jei reikės, galėsime ir vesti derybas tarp Jūsų ir Jūsų sutuoktinio, kad būtų galima susitarti dėl taikių skyrybų.
Taip pat, jei net ir po mūsų konsultacijos kitas sutuoktinis gali nesutikti su skyrybų sąlygomis, labai siūlome pasinaudoti mūsų unikalia paslauga ir pateikti sutuoktiniui oficialų pasiūlymą, išdėstant savo santuokos nutraukimo sąlygas ir reikalavimus. Kaip rodo mūsų statistika, pasinaudojus šia paslauga, net 9 iš 10 atveju pavyksta susitarti santuoką nutraukti bendru sutarimu. Tai yra be galo pigus (kainuoja vos 49 eurus) ir didžiulę naudą abiem sutuoktiniams galintis atnešti sprendimas.

Jei susitarti taikiai vis dėlto nepavyksta, tuomet tenka inicijuoti skyrybų procesą teisme dėl vieno iš sutuoktinio kaltės ginčo būdu. Tokiu būdu smarkiai išauga kaštai, nes reikia rengti ieškinį ir atstovauti sutuoktinius teisme. Todėl reikia išbandyti visas prieinamas priemones, kad būtų galima viską išspręsti bendru sutarimu.

Kokios yra sąlygos, norint nutraukti santuoką bendru sutarimu?

Santuoka bendru sutarimu gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos:

· nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei 1 metai;
· abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (mes parengiame);
· abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Teismas sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima per 30 dienų, o po teismo sprendimo santuoka laikoma nutraukta.

Kas nurodoma sutartyje dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu?

Pagrindinis dokumentas, kuris yra teikiamas teismui, siekiant nutraukti santuoką, yra sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra aptariami šie klausimai:

· Turto padalinimas
· Atsiskaitymo su kreditoriais tvarka
· Nepilnamečių vaikų ir sutuoktinių vienas kito išlaikymas;
· Nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymas;
· Dalyvavimo nepilnamečių vaikų auklėjime tvarka;
· Nepilnamečių vaikų bendravimo su gyvenančiu tėvu arba motina tvarka;
· Kitos sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos.

Be to, iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo.

Ar sutartyje galima nusimatyti viską savo nuožiūra?

Iš dalies taip. Sutuoktiniai yra laisvi patys savo nuožiūra susitarti dėl santuokos pabaigos teisinių pasekmių. Tačiau teismas skyrybų bylose yra aktyvus ir jeigu pastebi, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį.

Tam išskirtinai reikia labai kompetentingų skyrybų teisininkų, kurie pagal geriausią praktiką padėtų sutuoktiniams susitarti dėl tinkamų santuokos pabaigos sąlygų.

Turto dalybos

Turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalintas sutuoktiniams jų bendru susitarimu. Jeigu abipusio susitarimo nėra, teismas spręsdamas šį klausimą preziumuoja, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl jis dalinamas per pusę.

Tuo pačiu, jeigu vieno sutuoktiniui priteisto turto vertė viršija jo dalį iš bendro turto, tai šis sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui išmokėti kompensaciją. Pateikus adekvatų šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, teismas kompensacijos išmokėjimą gali atidėti, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams.

Ar gali turtas būti padalintas ne per pusę?

Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik išimtinais atvejais. Atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Į šiuos kriterijus teismas taip pat privalo atsižvelgti, spręsdamas klausimą dėl bendro turto padalijimo būdo.

Sutuoktinių pavardės

Sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę. Jeigu santuoka buvo nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, tai kito sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Jei yra vienas gyvenamasis būstas, kuris priklauso vienam iš sutuoktinių

Jeigu gyvenamoji patalpa yra vieno sutuoktinio nuosavybė, teismas savo sprendimu gali nustatyti uzufruktą ir palikti joje gyventi kitą sutuoktinį, jeigu su juo po santuokos nutraukimo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai. Uzufruktas nustatomas, kol vaikas (vaikai) sulaukia pilnametystės. Jeigu šeimos gyvenamoji patalpa buvo nuomojama, teismas gali perkelti nuomininko teises sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai arba kuris yra nedarbingas, o kitą sutuoktinį iškeldinti, jeigu jis yra įpareigotas gyventi skyrium.

Kokių reikia dokumentų?

Norint nutraukti santuoką bendru sutarimu, Jums reikės kelių oficialių dokumentų. Plačiau apie juos kaitykite mūsų puslapyje skyrybų dokumentai.

· Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (parengiame mes);
· Santuokos liudijimas (originalas);
· Asmens tapatybės dokumentai;
· Vaikų gimimo liudijimas (jei turite);
· Pažyma apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą (padedame gauti);
· Pažymos apie turimą nekilnojamąjį turtą iš VĮ Registrų centras (padedame gauti);
· Pažymos apie transporto priemones iš VĮ Regitra (padedame gauti);
· Kreditorinių įsipareigojimų (pvz., banko paskolos) sutartys (jei turite).

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu - palyginimas

Dažnai siūlomos tarpininkavimo paslaugos, tad dokumentus Jums ruoš visai kiti teisininkai
Teks daug ką padaryti patiems
Dokumentai ruošiami rankiniu būdu, todėl dažnai gali pasitaikyti klaidų ir užtrukti ženkliai ilgiau
Reikia patiems bendrauti su Jūsų bylą nagrinėjančiu teismu
Dokumentus teismui gali reikėti pateikti patiems siunčiant registruotu paštu, dėl ko pailgėja procesas
Dokumentus reikės spausdintis, susitikti su sutuoktiniu ir pasirašyti fiziniais parašais
Visas reikalingas teismui pateikti pažymas gali tekti susirinkti patiems arba susimokėti papildomai
Interneto svetainėje nurodyta daug kartų mažesnė kaina nei yra pasiūloma pokalbio metu
Kainos nėra fiksuotos, dažnai proceso eigoje atsiranda paslėptų mokesčių

Kiti paslaugų teikėjai

Santuokos nutraukimas ginčo tvarka

Abu sutuoktiniai samdosi teisininkus, kurie parengia ieškinį dėl santuokos nutraukimo, vyksta bylinėjimasis
Būtinas mediacijos procesas, kuris kainuoja papildomai laiko ir kaštų
Bylinėjimosi išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jei yra įrodoma kito sutuoktinio kaltė, tai pasitaiko itin retai
Vienas sutuoktinis vidutiniškai patiria po 1-1,5 tūkst. Eur išlaidų
Įprastai, procesas trunka apie 1 metus laiko, patiriamas nereikalingas stresas
Ieškinio parengimas ir atstovavimas teisme kainuoja nuo 500 Eur
Jokių tarpininkų, viskuo rūpinsis mūsų komanda (neteikiame tarpininkavimo paslaugų ir neperduodame klientų kitiems teisininkams)
Sutaupysite laiko, nes Jums nereikės niekur vykti, o visas procesas vyks sklandžiai ir be Jūsų pastangų
Dokumentai ruošiami su naujausių technologijų pagalba, išvengiant žmogiškų klaidų
Aktyviai bendraujame su teismu, domimės Jūsų byla, informuojame apie priimtą teismo sprendimą
Pateikiame dokumentus teismui el. būdu, todėl jie yra išnagrinėjami daug greičiau
Visi dokumentai pasirašomi per elektroninę sistemą (nebūtina turėti mobilaus el. parašo)
Surenkame už Jus visas reikalingas teismui pateikti pažymas (Regitros, Nekilnojamojo turto, t.t.)
Neribotos, nemokamos konsultacijos viso proceso metu
Pateiksime vieną kainą, į kurią viskas įskaičiuota. Nuo 314 Eur, JOKIŲ paslėptų mokesčių

Turite klausimų? Kreipkitės!
+370 62 312 563